bot-xuong-thit-vietfeed
bot-xuong-thit-vietfeed

Bột xương thịt

Bột xương thịt là một trong những nguồn đạm động vật được sản xuất từ phụ phẩm thịt và các phụ phẩm khác từ quá trình giết mổ động vật.

NHẬN BÁO GIÁ