dicalcium-phosphate-vietfeed
dicalcium-phosphate-vietfeed

Dicalcium Phosphate

Dicalcium Phosphate cung cấp Caxi, Phốt pho cần thiết cho thức ăn chăn nuôi- Thủy sản. Dicalcium Phosphate là bột màu trắng tơi xốp.

NHẬN BÁO GIÁ